• slide-juridische-teksten
 
Juridisch-IMG_9015   Begrijpelijke juridische teksten
‘Dat is juridische taal.’ Meestal schouderophalend uitgesproken en synoniem voor: ‘Daar begrijp ik toch niets van.’ Taal & Beeld schrijft prettig leesbaar over juridische onderwerpen. Toegankelijk voor de doelgroep en juridisch gewaarborgd.

Recht in beeld
Bekijk hieronder voorbeelden van het werk van Taal & Beeld.

Sdu Uitgevers: Juridisch Dictee

jur-secrJuridisch-Dictee1

Hoe goed ben je thuis in de Nederlandse én in de juridische taal? Secretaresses uit de advocatuur en het notariaat konden het testen tijdens het Juridisch Dictee dat Taal & Beeld schreef voor de Dag van de Juridisch Secetaresse, het jaarlijkse Sdu-congres.

"Mevrouw, in onze goed geoutilleerde beautykliniek is een wespentaille zo gefikst", had de bijdehante medewerker gezegd. (...) De Rijdende Rechter heeft snel in de smiezen wie van de twee hier de zwart-witdenker is. Zijn rustige woorden werken de-escalerend. (...) U zucht. Dit zijn echte emoties, in jip-en-janneketaal. Wat ziet u daarvan terug op kantoor?
(...)
Het zij zo. Als de advocaat over de gang racet met een geolied pleidooi in zijn koffer, op weg naar de kortgedingrechter, zegt u het maar weer eens tegen uzelf: hier geldt de leer van de conditio sine qua non, zonder secretaresse geen advocaat!


Lees het complete Juridisch Dictee

 

   
 

 

Rijkswaterstaat: Standaardcorrespondentie en folders

"
Onze toezichthoudend ambtenaar als bedoeld in artikel 22 van de Ontgrondingenwet, juncto artikel 18.4 van de Wet milieubeheer, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens…
"
Klantvriendelijke correspondentie
Ingrid Putker kreeg van Rijkswaterstaat Limburg de opdracht om de communicatie rond vergunningverlening en handhaving duidelijker te maken voor de klant. Dit betekent: heldere en toegankelijke correspondentie met behoud van de juridische inhoud. Bovendien schreef zij een serie folders over de vergunningenprocedure en over de inhoud van de verschillende wettelijke regels.

Landelijke standaard
Anderhalf jaar later besloot Rijkswaterstaat deze brieven en folders uit te breiden en als landelijke standaard te gebruiken. Als vervolgopdracht schreef Ingrid Putker nieuwe brieven en folders voor landelijk gebruik.

Sociale Dienst Amsterdam: werkinstructies nieuwe wetgeving

"
Controleer het besluit als de klant het er niet mee eens is. Er kan een verschrijving of vergissing zijn opgetreden. Herstel de fout dan zelf. Zo voorkom je een tijdrovende en kostbare bezwaarprocedure.
"

Wet werk en bijstand
Hoe moeten medewerkers van een overheidsinstantie een nieuwe wet uitvoeren? De Sociale Dienst Amsterdam legde de uitvoeringspraktijk van de Wet werk en bijstand vast. Ingrid Putker maakte er korte, duidelijke instructies voor de medewerkers van. De gemeente Amsterdam maakte de uitvoeringspraktijk ook via internet openbaar.

Sdu Uitgevers: Journaal Zeevaart

Journaal-Zeevaart1 Rubriek regelgeving
Voor het Journaal Zeevaart van Sdu Uitgevers verzorgt Ingrid Putker elk kwartaal de rubriek Regelgeving met informatie over de nieuwste wettelijke regelingen op het terrein van de scheepvaart.